Board Members / Management

(As of June 26, 2019)

Board Members

Representative Director Chairperson of the Board Tomohide Karita
Representative Directors Mareshige Shimizu
Moriyoshi Ogawa
Masaki Hirano
Hideo Matsuoka
Directors Akimasa Iwasaki
Shigeru Ashitani
Takafumi Shigeto
Natsuhiko Takimoto
Masahiro Yamashita
Hisashi Kanda
Directors Audit and Supervisory Committee Members Hiroshi Segawa
Hiroaki Tamura
Kunio Uchiyamada
Etsuko Nosohara

Main Executive Officers

President & Chief Executive Officer Mareshige Shimizu
Vice President & Senior Managing Executive Officers Moriyoshi Ogawa
Masaki Hirano
Hideo Matsuoka
Managing Executive Officers Akimasa Iwasaki
Shigeru Ashitani
Takafumi Shigeto
Natsuhiko Takimoto
Masahiro Yamashita
Hisashi Kanda
Tatsuo Kitano
Norimasa Tamura
Toshio Takaba
Toru Fukushima
Tsukasa Hayashi
Seishi Okada
Toru Funaki
PageTop